k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Pár tahů perem tabletu...

2. 9. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Ta vče­rejší ura­nová etuda mě do­nu­tila pro­hra­bat stůl a najít ná­čr­tek se stipem, který jsem ně­ko­lika tahy pře­mě­nil na 669.371kcd

A řeknu vám, že by to bylo mnohem vtip­nější, kdyby to nebyla pravda…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz