k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Panika? Ne, děkuji, už jednu mám!

29. 8. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Měl jsem něco při­chys­ta­ného, ale brácha zmizel a vzal si s sebou můj no­te­book, takže se všechno od­kládá o jeden ži­votní cyklus ak­tu­a­li­zací a dneska to bude jenom takový funus: spousta lidí, smutné ob­li­čeje a nic z toho.

Ale stripů mám v zásobě dost na ně­ko­lik měsíců do­předu a tady je jeden: 669.116. Tato šest­šest­de­vítka se vrací do doby, kdy nás ne­na­padlo nic lep­šího než uspo­řá­dat ma­ra­ton Fu­tu­ramy, při kterém shléd­neme všechny díly tohoto se­ri­álu během 25 hodin za­tímco budeme žrát, pít a vy­lu­čo­vat. Abych pravdu řekl: byla to hrůza, kterou bych nikdy ne­chtěl opa­ko­vat a všem, kteří by se na něco po­dob­ného cítili, říkám: nechte toho dokud je čas! Přesto chys­táme další ma­ra­ton prav­dě­po­dobně se­ri­álu Black Books.

Taky by se slu­šelo říct, že po­vídka Aryt­mie prošla malou de­centní ko­rekcí.

Dneska se budu snažit být stručný takže „nashle .(a ať vás Dutiči koušou celou noc :))“.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz