k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Opožděná aktualizace

22. 3. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

(pů­vodně měla vyjít 19.března 2006 v 14:58)

Čis­tění disku po­kra­čuje! (vol.1) Tolik na úvod této bles­kové ak­tu­a­li­zace. Z útrob po­čí­tače jsem vy­lo­vil po­slední dvě re­klamní gra­fiky a to jme­no­vitě Hvěz­dici 2Skvrnu. Druhá zmí­něná se mi líbí víc než ta první, jednak proto, že jsem ji dělal v PS CS2 a taky proto, že je to pěkné &/nebo ne­chutné. Jinak nic co by stálo za zmínku (Chvění).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz