k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Noční jízda

4. 11. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Můj noční život ko­nečně dosáhl úpl­nosti. To že chodím spát ve čtyři a když můžu, vstá­vám ve dva­náct, je už kla­sika. Ale včera jsem vy­ra­zil na kole ve půl sedmé, což není tak pozdě, ale venku už byla úplná tma. A bylo to za­jí­mavé, pro­tože když jsem vyjel ze světla lamp do čiré noci, na­jed­nou mi při­pa­dalo, že jsem strašně vysoko nad sil­nicí, která byla na­jed­nou straš­livě úzká. Ale dojel jsem.

Pak, po ná­vratu jsem zase tady na k47čce něco vy­lep­šil. Od teď se na­pravo u každé no­vinky na hlavní stránce vypíše, co bylo toho dne nově pu­b­li­ko­váno. Mohlo by se to hodit pro ty, kteří nemají čas číst ty moje slinty (ve kte­rých jsou po­cho­pi­telně mezi řádky skryty zcela zá­sadní moudra o životě, vesmíru a tak vůbec) a chtějí se jenom rychle do­kli­kat k tomu, co v dané no­vince nově vyšlo.

Po tom, co jsem odbyl tuhle věc, jsem napsal Ja­men­do­Con­t­rol – další ma­lič­kou Nette kom­po­nentu, která umí ze ser­veru Ja­mendo načíst ob­lí­bená alba daného uži­va­tele (tedy v ide­ál­ním pří­padě vás) a pak zob­ra­zit malé kli­ka­telné ná­hledy. Na Ja­mendu je za­jí­mavé, že pomocí API všem dávají prak­ticky ne­o­me­zený pří­stup do jejich obří da­ta­báze hudby. Chvá­li­hodné.


PS: když jsem se včera dával do ad­mi­nis­trace, zjis­til jsem, že k47čce o 1 bod stoupl S-rank, což mě taky trochu po­tě­šilo. Ale zase na druhou stranu čekám, že zase brzo spadne.

PPS: chys­tám se začíst do Little Bro­ther knihy Coryho Doc­to­rowa, která je ke sta­žení zcela zdarma (li­cen­co­vána pod CC AT-NC-SA). To­muhle se říká svo­bodná kul­tura.

PPPS: bylo by libo další strip? A co třeba 669.236 (All your base are belong to us, stará Po­h­lováRozum a chtíč inclu­ded)?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz