k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Newsky: wyhledawacz, vtipy, hudba a stripy

26. 5. 2010 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

V po­slední době jsem se zase vě­no­val wy­hle­da­wa­czi. Spra­vil jsem hle­dání přes fi­lestube.com, takže teď mo­men­tálně dokáže hledat odkazy na sou­bory a torrenty přes ná­sle­du­jící služby: ulož.to, fi­lestube.com, iso­hunt.com a torren­tre­ac­tor.to. Další dvě nebo tři budou ná­sle­do­vat. Také jsem im­ple­men­to­val wy­hle­da­wacz jako Search plugin do Fi­re­foxu (viz. ob­rá­zek jak na to https://k47.cz/ob­razky/wy­hle­da­wacz-open­search.png). Za nápad vděčím zdej­šímu šta­m­gas­tovi Otaku Wo­od­bi­novi (na Twit­teru jako @W00dbin). Sranda je, že asi o dva dny dřív jsem se s for­má­tem Open­Search, který tohle ve­sta­vění do Fi­re­foxu umož­ňuje, setkal, ale ne­na­padlo mě ho použít na wy­hle­da­wacz. Zkrátka, čím víc lidí a tím víc nápadů.

Po­cho­pi­telně mám s wy­hle­da­wa­c­zem další za­tra­ceně velké plány, ale je ještě příliš brzo pro­zra­zo­vat něco kon­krét­ního. Nicméně tady na k47čce se všechno do­zvíte včas.

A ještě ta­ko­vou per­ličku na závěr: po­dí­vejte se do téhle co­py­righ­tové stíž­nosti, kde se Foxu nelíbí, že se ve vý­sled­cích Google uka­zují linky na ne­le­gální sou­bory. Když sje­dete skoro na konec se­znamu, há­dejte, co uvi­díte? Přesně tak, je tam wy­hle­da­wacz! Dalo by se tedy říct, že jsme slavní.

A teď k dal­šímu pro­jektu k47čky – vtipům, re­spek­tive ro­bo­tovi @twitt_vtipy, který z da­ta­báze vybírá ty nej­lepší kousky a posílá je na Twit­ter. Ode dneška také působí na fa­ce­booku. Takže pří­jem­nou zábavu přeji.

Další na pořadu dne je hudba. Díky Wokově blogu moje nočná hudba jsem ob­je­vil fan­tas­tic­kou sku­pinu Da­tu­rah, která hraje ten pravý post-rock: pat­nác­ti­mi­nu­tové skladby, které staví na velice pomalé, ale ne­ú­prosné gra­daci. Na You­tu­bech jsem se­sta­vil pla­y­list všech skla­deb od Da­tu­rahu. Jedním slovem: ne­u­vě­ři­telné.

Jo a před ně­ja­kou dobou jsem pře­vedl všechny free-form stripy série fel.log ze sub­do­mény fel.k47.cz do zdejší sekce stripů. Sa­mo­zřejmě jsem je musel trochu zkro­tit a na­tla­čit do for­mál­něj­ších rá­mečků. Co se s touhle sérií bude dít dál, to se ještě uvidí.

A na závěr 2 stripy jako za sta­rých dob­rých časů. Ten­to­krát to budou čísla 669.315669.316 o mně, mém dávno ztra­ce­ném iden­tic­kém dvoj­četi a Za­l­govi.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz