k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

NEPROPADEJTE PANICE

9. 12. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Ha! Teď se velice pomalu otočte a vy­běh­něte ven na ulici. Proč? Proč ne! Ale hlavně NE­PRO­PA­DEJTE PANICE. Myslím, že tohle velice dů­le­žité a tak jsem udělal tuhle bl­binku. Můžete to vy­tisk­nout a po­le­pit tím Prahu, Os­t­ravu, Berlín, Mni­chov, Paříž nebo jiné vaše ob­lí­bené město. Já jsem se tím řídil a za­cho­val jsem klid, když mi PSpad vy­bom­bar­do­val kó­do­vání ně­ko­lika HTML strá­nek (ale to si ne­dě­lám srandu, do­o­pravdy ote­vřel pumov­nici a házel po mě bomby a pak změnil kó­do­vání, bastard!)

##aH Si­mu­trans se po­hnuly, teda vyšla nová verze a všechna pro a proti jsem shrnul tady v sou­pisu Si­mu­trans news.

Paxem do ne­dávno ote­vřené sekce pro­jektů přidal i zá­hadné a roz­sáhlé Epi­zody. Počkat, něco tady chybí… něco jako třeba tohle.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz