k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Nedělní odpoledne

22. 4. 2007 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Je ne­dělní od­po­ledne, po­slou­chám Eisbre­cher a zjiš­ťuju, že se nějak opoz­dila ak­tu­a­li­zace. Pů­vodně jsem ji chtěl vy­pus­tit o dva dny dříve, ale …

Pro všechny hráče Si­mu­trans a kuřáky opia tu máme novou verzi mého ba­líčku pří­dav­ných vo­zi­del k47.vehicles v6. V ak­tu­ální verzi 6 při­byli dva nové vagony (Bmz a Bmto).

Stripy, jako vždycky úplně nové a ne až zas tak úplně k smíchu (spíš k pláči): jednak kla­sický (po­ně­kud ab­surdní) 669.90 a pak kres­lený (taky ab­surdní jak poleno) 669/m++g.3/14. (Podle značky vpravo nahoře je starý už asi 5 měsíců.)

Také jsem ak­tu­a­li­zo­val článek Co se chystá, abyste věděli, na co se na k47čce můžete těšit.

Na úplný konec jednu ser­visní po­známku. Upra­vil jsem všechny sou­bory ze sekcí Si­mu­transPChry (blbě se tam zob­ra­zo­vali rá­mečky s hod­no­ce­ním a ně­ja­kým info).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz