k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Naposled si zablogujem a pudem.

21. 3. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Jsou tady Ve­li­ko­noce a to zna­mená jednu je­di­nou věc: na­de­šel čas usku­teč­nit kaž­do­roční cestu pří­ro­dou odsud někam jinam & táh­nout při tom ne­smy­slně moc těžké batohy & jít strašně daleko & no­co­vat v pří­rodě & zase jít dál de­sítky ki­lo­me­trů & smát se u toho. Takhle to ne­vy­padá, ale tento kaž­do­roční rituál je jednak veliká zábava & druhak je to skoro až spi­ri­tu­ální zá­le­ži­tost.

Takže dneska to za­kon­čím slovy, že za pár minut vy­rá­žíme a vrátím se až někdy v pon­dělí nebo tak nějak. Aby se nikomu ne­stýskalo (ne­prav­dě­po­dobné) tak sem ještě na­le­pím jeden strip 669.143 o kon­fron­taci pravdy a ne­pravdy.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz