k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

NaNoWriNo, sedmý den, rychlá aktualizace

8. 11. 2015 (před 6 lety) — k47 (CC by)

Sedmý den Na­NoWriNa je za mnou, stále na čas a stále s malým před­sti­hem. Minule jsem za­ta­jil, že věc, kterou píšu, se jme­nuje Měl­činy a kromě té věci se soudem se So­kra­tem a ka­že­ním mlá­deže má být or­ga­ni­zo­vána jako sedm ka­pi­tol, kdy každá končí velkým ve­čír­kem. Mo­men­tálně mám 12500 slov a ještě ani nejsem na konci prv­ního ve­čírku. Zatím to vypadá, že pokud mi ne­do­jde sta­mina a vy­tr­vám, budu mít dost ma­te­ri­álu na celých 50000 slov.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz