k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

NaNoWriMo: 4. pokus, den první

1. 11. 2012 (před 8 lety) — k47 (CC by)
CC by-nd (via)

Li­te­rár­ního ší­len­ství Na­NoWriMo, jehož cílem je během měsíce lis­to­padu vy­plo­dit román na 50000 slov, se účast­ním již čtvr­tým rokem.

V roce 2009 jsem s elánem začal psát Cor­po­ral Cortex, po­vídku po­sta­ve­nou na pre­mise, že Ter­mi­na­lita vyjde knižně, stane se velkým hitem a sám autor se­staví tým, který Ter­mi­la­litu ne­tra­dič­ním způ­so­bem zfil­muje. A celé to mělo 25 tisíc slov.

Roku 2010 jsem měl na svě­domí End-time, která zapadl do pří­bě­ho­vého ob­louku DMM/Ter­mi­na­lita/Dark night of the soul a měl do­hro­mady 10 tisíc slov.

O rok poz­ději jsem chtěl napsat po­vídku po­jme­no­va­nou Mon­strum, ale nikam jsem se s ní ne­do­stal a zů­staly z ní jenom po­známky (které pořád čekají na zpra­co­vání a slou­čení s jiným po­dob­ným torzem Mad World).

No a letos se budu snažit napsat něco, čemu říkám Ho­rečka. Zatím jsem napsal 2400 slov – o něco více než ma­gické tempo 1667 slov denně. De­tailně se o všem ro­ze­píšu někdy příště, až budu in­for­mo­vat o pro­je­vech ší­len­ství, které se s nej­větší prav­dě­po­dob­ností začne brzo pro­je­vo­vat.

Tahle no­vinka má 186 slov, které si nemůžu za­po­čí­tat, sakra!

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz