k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Nad dopisy čtenářů, lov blbců atd.

17. 1. 2009 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Vzpo­mí­náte na článek Bijte Poláky? Ne? Žádný div. Ale nějaký pro­pol­ský ka­to­lík (nebo co byl vlastně zač) si vzpo­mněl a do­konce mi napsal mail. Velice roz­hoř­čený mail, který by se dal shr­nout slovy: tvoje názory jsou špatné, po­mý­lené a směšné, Poláci jsou věřící a proto jsou na tom mo­rálně mnohem lépe než Češi. Oči­vidně ne­po­cho­pil hlavní myš­lenku, ale to nikoho ne­pře­kva­puje. Viděl svojí modlu, kterou někdo měl tu drzost a do­vo­lil si ne­vy­chva­lo­vat, což na něj za­pů­so­bilo jako rudý hadr na býka a vy­star­to­val.

Lov blbců po­kra­čuje.

Na ser­veru cdr psali o SSD disku, který do­sa­huje da­to­vých rych­lostí až 500MB/s díky tomu, že jde o RAID čtyř disků do­hro­mady.

V dis­kuzi pod člán­kem se ob­je­vilo toto:

Hmm, takze RAID, pred­po­kla­dam, ze RAID0. Takze ked sa posere bunka na jednom cipe, stra­tia sa vsetky udaje co mali v bunke strip. Uzasny sposob ako zlep­sit spo­lahli­vost uz tak srac­ko­vych flash pamati.

Ten dis­ku­tér si vy­slo­vil vlastní do­mněnku, kterou ačkoli neměl po­tvr­ze­nou, vzá­pětí použil jako ar­gu­ment proti celé SSD tech­no­lo­gii. Kla­sická dis­ku­tér­ská logika.


Ale teď na lehčí notu: ob­je­vil jsem svatý grál brýlí. Nosil je za­mlada Edsger Dijkstra, který v nich mi­mo­cho­dem vypadá trochu jako Gordon Fre­e­man. Nevím jak vy, ale já tahle brýle musím mít.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz