k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Na druhé straně toho samého dne

4. 7. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Při­ná­ším další kousky Trhlin sku­teč­nostiMnoha. Tyto dvě po­vídky na po­kra­čo­vání mají tu dobrou vlast­nost, že sku­tečně po­kra­čují. A to jme­no­vitě 11. děj­stvím Trhlin a ka­pi­to­lou Mnoha na­zva­nou Volby.

Ale co by to bylo za ak­tu­a­li­zaci bez stripu? Hodně blbá, co? Tak tedy: 669.42.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz