k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Mortis Arytmia (možná) ožívá

3. 9. 2011 (před 10 lety) — k47 (CC by)

Začalo září, co nového? Nic moc. Jenom jsem pro­vedl ko­rekce & úpravy ně­ko­lika sta­rých po­ví­dek. Jednak přišla řada na Třicet tisíc dnů ko­co­viny, ale hlavně dvo­jice Ano­ma­lo­ca­ris De­t­ri­men­tum2084.

Co to zna­mená? Že bych snad po 3 letech klidu pu­b­li­ko­val další Aryt­mii? Ale to snad ne! (mrk, mrk)

BTW

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz