k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Mohou být rozum a chtíč natrvalo v opozici?

26. 8. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Po­slední dobou vlastně žiju Nettem a napdá mě, že to není fra­mework pro elitní & velice pro­duk­tivní vý­vo­jáře (c), ale věc pro hrstku bláznů, kteří mají pro strach udě­láno. Žádná do­ku­men­tace, pře­kotný vývoj, kdy se le­da­cos může rozbít, ale hlavně teda žádná do­ku­men­tace.

Dneska se to v celé po­táhne v duchu Nette, pro­tože jsem udělal Twit­ter­Con­t­rol, jednu mrňa­vou kom­po­nentu, která tady u mě běží a stará se o to, aby dole v pa­tičce dý­chala piko-sekce živě z twit­teru (vy, lidé s ma­lýlmi mo­ni­tory, skro­lujte dolů). „A co jako? Prostě jedna uspo­lená kom­po­nenta?“ řekl bysi kdekdo, ale ono je to za­jí­mavé hlavně tím, že se na netu ne­na­jdou vůbec žádné tu­to­ri­ály na téma tvorba Nette kom­po­nent (Pa­ma­tu­jete? Žádná do­ku­men­tace.) A proto se může každá ukázka hodit. Navíc TC kešuje, takže i tady se ne­znalí mohou něco naučit.

Že by to bylo všechno?

Ro-zhod-ně ne! Taky jsem na­sa­dil li­ght­box, který se stará o efek­tivní ote­ví­rání ob­rázků pomocí ja­vascriptu a mi­k­ro­for­máty, které… ehm… no, oni tady prostě jsou, to mi musíte věřit, ale téměř nikoho se ne­do­tknou, pro­tože pro­hlí­žeče (kromě jed­noho roz­ší­ření do FF) si mi­k­ro­for­mátů nijak ne­vší­mají. Ale co? Mám to tady a to se počítá.

Do příště bych už ko­nečně chtěl napsat něco li­te­rár­ního. Aspoň kousek něčeho, co se bude jme­no­vat 2048. Ale jak se znám, tak všechno od­lo­žím neboť teď dělám na php im­ple­me­taci HAMLu


PS: A ještě jedna velice out-of-date ma­lič­kost na závěr

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz