k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Mlaťte je do hlavy

9. 6. 2007 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Minule to byla bída pro všechny, kteří se ne­za­jí­mají o Si­mu­trans (nebo o ak­tivní kon­zu­maci opia). Jenom jeden strip je málo, což? Dneska je tady článek o Po­lá­cích. Jme­nuje se Bijte poláky! Jak milé. No kaž­do­pádně v Polsku se teď dějí dost po­divné věci a tak mi to nedalo, abych se ne­za­čal do našich se­ve­ro­vý­chod­ních sou­sedů trochu na­vá­žet. No nic, prostě bijte poláky (po hla­vách).

A zase jako skoro vždycky strip. Dnešní číslo 669.99 se nese v duchu ome­ze­ných du­šev­ních schop­ností a trochu se hodí k dneš­nímu článku. Navíc je to před­po­slední před do­sa­že­ním stovky a roz­pou­tá­ním ankety.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz