k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Mizérie slov a činů

11. 12. 2007 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

V po­slední době v pod­statě mě nad vodou drží už jen můj deník naruby. Píšu tam s docela sluš­nou ka­dencí (při­bližně čty­ři­krát větší než je „běžný“ ak­tu­a­li­zační cyklus) docela slušné emo-fláky. aB je takový re­gu­lá­tor, který mi pomáhá udr­žo­vat zdravý rozum. Píšu to hlavně pro sebe; nevím jestli ta smečka slov někoho vůbec zajímá (ale podle sta­tis­tik se tím směrem pár lidí podívá). Jestli chcete, tak čtěte, jestli ne, tak na to jed­no­duše za­po­meňte. Ale jak někdo řekl: jsi tak dobrý, jak je dobrý tvůj blog. Můj blog je takový jaký jsme já sám. A jaký jsem? To si musíte pře­číst.

Abych té dnešní mi­zé­rii dodal trochu tra­di­ci­o­na­lis­tic­kého po­zlátka, tak tady je strip 669.131.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz