k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Krádeže pokračují...

24. 8. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Po­slední dobou jsem byl takřka pořád v zajetí stripů. Jako bych snad ani nic jiného ne­dě­lal. Sa­mo­zřejmě to není pravda. Zrovna ne­dávno jsem začal psát další novou po­vídku se kterou to vypadá docela na­dějně.

Mimo jiné mi Ivan B. asi před dvěmi měsíci poslal po­vídku Mlha, ale v tý době jsem na ni do­čista za­po­mněl a tak si dneska od­bý­vám re­pa­rát. Je to po­vídka s mi­ni­mál­ním pří­bě­hem, dalo by se říct ly­rická (ale to ne­řeknu :), vy­prá­vění se sune jako mlha nad údolím, je v ní víc otaz­níků než ostat­ních písmen. Zkrátka paráda.

Tak to by byly po­vídky. Mimo toho jsem při­pra­vil druhou várku kra­de­ných Dil­ber­to­vých stripů, to zna­mená další ne­u­vě­ři­telná pa­de­sátka! No dejte se do toho.

+ Mám tu další dva ve­d­lejší pro­dukty. Ten­to­krát o Löz­ze­rovi :).

A na konecc po­slední strip 669 z páté de­sítky: 669.50.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz