k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Kniha knih

3. 9. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Ehm. Tak jsem se taky re­gis­tro­val na Fa­ce­book. A musím říct, že je to skvělá věc. Tedy asi takhle: je skvělá, když tam má člověk nějaké ka­ma­rády, což já nemám, takže se vy­trácí ten so­ci­ální aspekt a stává se z toho další stránka, kde jsem zase sám.

Hmmm… hmmm… hmmm…

Dívám se do šuplíku a tohle už vážně není sranda. V po­lo­vině května jsem napsal článek a scho­val ho do šuplíku na potom, na horší časy. Horší časy po­mi­nuly a článek/úvaha Svo­bodná kul­tura, ko­mu­nity, Wi­ki­pe­dia a ti druzí pořád ležel v ka­ran­téně a nic se s ním nedělo. Tak ho vy­dá­vám aspoň teď, do­da­tečně.

Psal jsem tam o Wi­ki­pe­dii, vý­ho­dách ne­vý­ho­dách, svo­bod­ném soft­waru, svo­bodě, sdí­lení in­for­mací a ko­mu­ni­tách. Vzal jsem to tak nějak z jedné vody na­čisto i když je pravda, že v té době jsem byl v nějaké eu­fo­rii či co, takže dneska by to bylo mnohem víc stříz­li­vější/pe­si­mis­tič­tější.

Navíc teď mě taky napadá, že do článku se docela dost pro­mítla kniha La­wrence Les­siga Svo­bodná kul­tura, která je svo­bodně pře­klá­dána na rootu.

Teď, co jsem trochu pro­bral zá­koutí ne­vy­da­ných sta­rých textů je čas na jednu novou funkci. Tou jsou odkazy další/před­chozí v ná­hledu na daný strip, které ukážou další nebo před­chozí kousek v dané sérii.

Sku­teč­nost že to tady chybí mi došla potom, co jsem na­ra­zil na ně­ko­lik strá­nek se stripy (The Perry Bible Fellowship, a softer world a další) a všude to bylo a všude se to hodilo. Takže tak…


PS: Práce na po­vídce 2084 po­kra­čují, takže možná už po­měrně brzo…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz