k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Když si chci připadat, že jsem na cestách v cizině, nakupuji na německém Amazonu

25. 1. 2015 (před 7 lety) — k47 (CC by)

A má to pře­kva­pivě smysl. Někdy knížka po­slaná z Ně­mecka včetně poš­tov­ného vyjde lev­něji než bez poš­tov­ného tady u nás. Navíc se na strán­kách míst­ních de­a­lerů často píše, že do­dá­vají do 4 týdnů, takže si stejně výtisk ne­chají dovézt, při­dají vlastní marži a pošlou ho do cílové desti­nace. V takové si­tu­aci je jen lo­gické se zbavit pro­střed­níka a jít přímo ke zdroji a ku­po­vat po­u­žité knihy ve stavu sehr gut za směš­ných pár eur nebo used – like new za ně­ko­lik liber šter­linků. Horší je to jen z Ame­riky, kde knížka často vyjde na 2$ a poš­tovné na 20$.


Jenom je trochu dez­o­ri­en­tu­jící, když se mi mailem plným ně­mecké han­týrky snaží vy­svět­lit, že se jim ne­po­da­řilo vybrat peníze z kre­ditní karty a když rychle ne­zjed­nám ná­pravu, pošlou barák pár chlápků, kteří mi zlámou nohy.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz