k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Kdo si hraje zlobí v míře menší než velké

4. 6. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Podle sta­tis­tik docela táhnou články o po­čí­ta­čo­vých hrách. Ne­di­vím se. Sám si taky něco sem tam za­hraju a pokud to není Half Life tak už beru snad jedině fre­e­ware hry, ex­pe­ri­menty a jiné po­div­nosti. A právě do ka­te­go­rie her zcela zdarma spadá i Knytt sto­ries, který jsem hrál před ně­ko­lika měsíci a na­prosto mi (stejně jako mnoha jiným) uča­ro­val. Roz­to­milá mi­ni­ma­lis­tická gra­fika a veliký svět, který vyzývá k pro­zkou­mání – to je Knytt sto­ries, na který jsem přesně teď napsal re­cenzi a řeknu to předem: je to fan­tas­tická hra!

V po­slední době mě taky zaujal při­pra­vo­vaný Mirrors edge, což bude v pod­statě par­kou­rový si­mu­lá­tor, který na­bídne reálný pohyb hlavní hr­dinky, re­ál­nou per­spek­tivu první osoby, pocit, že jste uvitř a že vy děláte všechny ty skoky, skluzy, ko­tr­melce a jiné vy­lo­me­niny. Na Mirrors Edge čekám na to jako na smi­lo­vání boží (tedy stejně jako jsem čekal na Epi­zodu 2, Portal a teď na Epi­zodu 3). Škoda jen, že to vyjde někdy koncem tohoto roku. Víc pro­zradí trai­ler.

Ale ne­smíme za­po­me­nout na nějaké to pod­pul­tovní pěkně vy­chla­zené zboží: 669.160.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz