k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

KAMSSKSR

25. 3. 2017 — k47

Už jsem tady psal, že jsem začal s do­om­sday party blogem, kam celkem pra­vi­delně píšu střípky z života ně­ko­lika lidí, kteří ztra­tili naději.

Ne­dávno jsem tam přidal kus kr­vá­cel a marně se snažil křičet skrz roubík o ko­lapsu mo­rálky, který má něco přes 1200 slov. Roz­sa­hem to není jen frag­ment, ale krátká po­vídka. Proto jsem to trochu vy­leš­til & hodil to i sem na k47čku.

Kdyby se někdo po­di­vo­val, proč se to jme­nuje kr­vá­cel a marně se snažil křičet skrz roubík, tak to je proto, že na do­om­sday party blogu je název vždy jedna věta nebo fráze z textu. Dost často neříká nic dů­le­ži­tého o tom daném dni, ale na tom ne­zá­leží, pro­tože to je pod­stata DP blogu – ne­zá­leží na ničem, jde jen o epi­zody, které nemají pří­bě­hový oblouk & nikam ne­ve­dou, nemají ro­zuz­lení, nemají finále, ale jen skončí, pro­ta­go­nisté nejsou o nic moud­řejší, jsou jen o jeden den starší & o jeden den blíže konci světa.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz