k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Kalení oceli pokračuje

7. 2. 2007 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Minule jsem do­ra­zil po­vídku Jak se kalila ocel. Celý proces kalení trval dlouho. Začal 14.února 2005 a skon­čil 4. února 2007. Trval tedy bez­mála dva roky. Trochu ab­surdní časové roz­mezí. Přesto ještě není u konce. Na disku jsem našel soubor, který za­chy­cuje vznik této po­vídky. Sepsal jsem do něj všechno, čím jsem se nechal in­spi­ro­vat, co jsem vy­kradl od­ji­nud, jak pro­bí­hal tvůrčí proces, proč je něco takové, jaké to je. No zkrátka všechno o tom Jak vzni­kala po­vídka Jak se kalila ocel. Někoho by mohla za­jí­mat tato po­slední tečka.

A pak je tu zase strip ocej­cho­vaný jako 669.79. Co k němu dodat? Není vtipný, ale zato je prav­divý.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz