k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Jsme mezinárodní!

28. 8. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

A teď se teprv začnou dít věci!

No nic. Už před ně­ja­kým pátkem ně na­padla děsivá myš­lenka, že bych­pře­lo­žil všechny svoje stripy do an­g­lič­tiny, abych uspo­ko­jil i ci­zo­ja­zyčné ná­vštěv­níky (hy­po­te­tické). No a ne­dávno jsem se na icq bavil s Karlem Van­da­sem, slovo dalo slovo a plácli jsme si. Dohoda je jasná, on pře­loží, já vy­ge­ne­ruju strip a vy­sta­vím ho já i on na svých strán­kách.

První várku pře­lo­že­ných stripů můžete na­klik­nout zde. Po­an­glič­těné jsou díly 669.01 až 669.05 a další při­jdou záhy.

Dál v plén hodím další kres­lený strip 669/m++q.3/10, aby toho nebylo málo.

Na­ko­nec bych chtěl uvést mojí novou mini-poezii Potkal jsem déšť…. Je to ná­la­dovka, lyrika, pár po­ma­lých veršů, na­psáno na sedle bicyklu, prostě pohoda.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz