k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Jokez

8. 6. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Hej, asi byste to od de­pre­santa v roz­kladu ne­če­kali, ale právě já mám pod palcem nej­větší da­ta­bázi vtipů na českém in­ter­netu, která ob­sa­huje víc jak 23 tisíc vtipů.

To jenom, aby mezi námi bylo jasno, než přejdu ke změnám, které se tam staly. Tak zaprvé: pro­po­jil jsem vtipy s ne­ko­nečně zby­teč­ným Twit­te­rem . Za­lo­žil jsem účet @twitt_vtipy na který každý den házím ně­ko­lik vtipů vy­bra­ných z výše zmí­něné da­ta­báze. Vo­dít­kem je jejich ob­lí­be­nost. Tady bych chtěl za­lob­bo­vat: hla­sujte líbí/nelíbí u vtipů, které si to za­slouží, po­mů­žete najít ty nej­větší perly, které pak po­pu­tují mezi lidi. Děkuji.

Navíc in­ter­ne­tem se už nese odezva a @twitt_vtipy byly zmí­něny na na ser­veru twitty.cz.

V před­chá­ze­jí­cích dvou od­stav­cích jsem po­u­ží­val slova vtip a Twit­ter až ne­zdravě často. Ale pořád to ne­stačí. Další věc, kterou jsem na vtipo-server do­dě­lal je mož­nost twitt­nout daný vtip.

Tak snad se lidi z mi­k­rob­lo­go­sféry budou bavit.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz