k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Jenom, aby bylo mezi námi jasno!

27. 6. 2008 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Konec světa se blíží. S werim, jsem se vsadil, že to bude už letos. On je pře­svěd­čen o roce 2012. Však ještě uvi­díme, ho­lom­kové!

Kaž­do­pádně se to blíží a proto si pojďme od­trh­nout další list z ka­len­dáře. Třeba ten, na kterém je číslo 669.189.

Když jsme u těch stripů (kte­rými in­fi­kuji in­ter­net už nějaký ten měsíc), při­pra­vil jsem seznam (skoro) všech postav, které se ve stri­pech 669 kdy vy­skytly. Takže za­pněte ja­vascript a po­hleďte kdo je kdo.

Dál? Co dál? Tak třeba můj ORM/per­sist fra­mework roste jako z vody: mapuje, ob­jek­tuje, za­pouz­dřuje, fun­guje (skoro zázrak). I když mi stále při­padá, že kód je málo ele­gantní…

A jsem ještě ne­pře­mýš­lel, jak se to bude jme­no­vat… Až budu mít jméno, přidám do pro­gra­mo­vání novou stránku s in­for­ma­cemi, aby se vědělo, co to je a co to bude umět.

Za­další: moc často ne­há­zím linky na you­tube videa, ale teď není zbytí. Můj den z-čista-jasna pro­zá­řila pís­nička Ele­a­nor Rigby od Pain. Je to sa­mo­zřejmě remake pů­vod­ního Be­at­le­s­ác­kého tracku, který jsem před­tím neznal, ale musím říct, že to bere dech.


PS #1: Vyšel nový Fu­tu­rama-film: Beast with bil­lion bucks, který je mnohem lepší než ten minulý! DVDčka ob­jed­ná­vejte u vašeho ob­lí­be­ného de­a­lera v Ame­rice, nebo ak­ti­vi­zujte in­frastruk­turu, která vám po­ža­do­vaná data doručí hned až do domu. Z úplně jiného důvodu bych vašim zrakům do­po­ru­čil server uloz.to na kterém se ani v nejmen­ším nedají stáh­nout pi­rát­ské filmy, zvlášť ty, které právě vy­chá­zejí a jejich jméno začíná na F. Takže pšt, já nic.

PS #2: A ne­za­po­meňte an­ke­to­vat!

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz