k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Je potřeba vykydat chlív #2

17. 7. 2008 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Nebudu chodit kolem horký kaše a hned to na vás vy­klo­pím: konec světa se blíží a tak je po­třeba opět ve velkým stylu vy­ky­dat chlív a vynést na světlo světa nánosy stri­po­vého bahna, které se tu hro­ma­dilo celé roky.

Tááá­gže na řadě je šest stripů, jme­no­vitě 669.195 o svo­bodě volby, 669.196 o roz­luč­kách a lou­čení (díl první), 669.197 o roz­luč­kách a lou­čení (díl druhý), 669.198 o sta­tis­tice, 669.199 o hroz­bách útoků ja­der­nými zbra­němi, 669.200 o blo­go­vání. To mimo jiné zna­mená, že jsme dojeli další stovku a trvalo to přesně rok, měsíc a pět dnů. Možná bych mohl rozjet po­dobně ne­smy­sl­nou anketu o nej­lepší strip druhé stovky, ale možná někdy -zív- příííííště.

Příště bych mohl vy­pus­tit jednu po­vídku, která je prav­di­vou zprá­vou o životě čtyř podiv(uhod)ných lidí. Budu tam já, brácha, Helbi a Martin H. a každé slovo bude zcela prav­divé. Zů­staňte na příjmu!


PS: A aby bylo jasno, nejsem Emo i když to tak někdy vypadá.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz