k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Jako to říct úplně jasně? Už bylo na čase!

12. 5. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dnešní ak­tu­a­li­zace se nese v duchu drob­ných změn a malých vy­lep­šení.

Minule na­psaný úvod­ník jsem sice anon­co­val a odkaz šlapal, ale za­po­mněl jsem ho na­le­pit na úvodní stránku. Teď už tam visí.

An­ti­blog se pomalu a jistě vleče směrem do ne­u­r­čita, zá­pisky se táhnou jako ka­ra­mel, jsou šo­ku­jící a ne­chutné, lidem se z nich chce zvra­cet, pro­pukává hys­te­rie… Ano to všechno je anti-blog.

Strip, já slyšel slovo strip. Ano je tady: 669.94. Je to jeden kousek o mým psovi, na­prosto po­ma­tené hy­perak­tivní na­žloutlé obludě. Mám toho (teda vlastně tu) psa rád.

Taky se na k47čku vrá­tily nějaké sta­ro­nové gra­fické prvky. Myslím ty „ozdoby“ dole na stránce: vlevo hořící trať a vpravo sídlo k47in­dustries :).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz