k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Instantní morové rány

23. 8. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Řítí se na nás další po­hromy a morové rány. Co se stalo? Začal jsem se dívat na anime. Na stará kolena, co jsem se na­ka­zil to­le­rancí vůči manze, tak teď jsem byl in­fi­ko­ván tím samým, ale v pohybu. A závěry? Celkem fajn. Někdo má na tenhle styl ani­mace aler­gii, ale to je jenom jeho pro­blém.

Slyšte, slyšte! (Téměř) ne­mys­li­telné se stalo (téměř) sku­teč­ností, na (téměř) nátlak a (téměř) vy­hro­žo­vání fy­zi­kou li­kvi­dací jsem dopsal čtvrtý díl dvorní pra­sárny jménem Sku­pi­nová sa­mo­mluva. Prví tři díly vzni­kaly někdy v květnu a červnu 2005 (vuáá to je let). Frag­menty dílu čtvr­tého jsem napsal taky někdy v té době, ale pak všechno padlo k ledu a nebýt Jirky C. (který je také znám jako Chorche), zů­stalo by to tam až do konce světa (což bude podle mě v roce 2008 nebo podle Weriho v roce 2012). A pak se stalo ně­ko­lik věcí, slovo dalo slovo a tady je hotový 4. díl.

SS4 je dneska hlavní zpráva, ale nesmí chybět strip 660.114. Taky při­byla nějaká nová špína v aB a nové hlášky v ci­tá­tech.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz