k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Hrajte, dokud vám neseberou počítače

8. 6. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

A zase ty hry. Minule jsem tady do nebe vy­chva­lo­val Knytt sto­ries a teď budu tu stej­nou čin­nost pro­vá­dět u hry Au­di­o­surf, která je zase tak trochu po­divná, ale jinak skoro až ge­ni­ální zá­vodní hra říz­nutá s tet­ri­sem. Jak jsem napsal minule: kon­venční věci mě zas tak moc ne­za­jí­mají a pod­mínku po­div­nosti Au­di­surf spl­ňuje na 100%.

Apakje­tu­ještěstripčíslo 669.164, ke kte­rému bych dodal, že už nepiju, ale jinak je to pravda do po­sled­ního slova (jo a ty kach­ničky tam taky chy­běly).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz