k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Heroes of Might and magic 3: In the wake of Gods

18. 11. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

V po­slední době jsem taky trochu hrál. Po­cho­pi­telně ne dlouho, ale jenom během té doby, co bych měl dělat něco jiného a dů­le­ži­těj­šího. Ob­je­vil jsem, že na disku mám už dlouho na­in­sta­lo­vány Heroes of Might and magic 3, kla­sic­kou devět let starou hru. Ryzí ta­hovku. Navíc s ne­o­fi­ci­ál­ním fa­nov­ským da­ta­dis­kem In the wake of Gods, který do hry při­dává spoustu nových a ne­tu­še­ných mož­ností a vlévá starému HOMAMu do žil čer­stvou krev. A pro případ, že byste tento pří­da­vek k ná­vy­kové le­gendě ne­znali, při­chys­tal jsem malý článek, o tom co je nového a skvě­lého v In the wake of Gods. Musím říct, že je toho opravdu hodně a ani po téměř jedné dekádě tato le­genda ne­tra­tila nic ze své zá­bav­nosti a člověk u toho zase musí sedět do rána a pro­chá­zet fan­tasy svět, sbírat ar­te­fakty, stavět armády, svádět tak­tické bitvy. A navíc: HOMAM 3 Com­plete, který je nutný pro hraní In the wake of Gods, se dá sehnat za něco málo přes dvě stovky (což je skoro za­darmo). Jako bonus pro cho­va­tele tuč­ňáků WOG jede bez­pro­blé­mově přes Wine. Ono stejně staré hry je za­jí­mavé téma: stojí pa­ka­tel, obecně nejsou méně zá­bavné než horké no­vinky a roz­chodí se na kdejaké vy­ko­pávce.

Takže vzhůru do světa Heroes of Might and magic.


PS: ob­je­vil jsem post-rocko­vou zlatou žílu (už ani nevím, kde jsem se o tom dočetl): jednak ja­pon­ské Mono a pak hlavně aus­tral­skou sku­pinu Laura, je­jichž první track Radio Swan is Down ze stej­no­jmen­ného alba mě na­prosto po­hl­tilo a smetlo svojí gra­dací z tiché uspá­vačky až do šílená smršti.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz