k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Hele kámo, dívej na mýho Chróma

4. 9. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Všichni o tom píšou, jsou toho plná zpra­vo­daj­ství i blogy, všichni o tom mluví a něco z toho vy­vo­zují. Vy to ještě nevíte? Google vydal svůj pro­hlí­žeč Chrome a blo­go­sféra začala úplně hučet. Jedni říkají: je to zázrak, je to věc, která ohrozí Fi­re­fox, ne, ohrozí IE, ne ohrozí sa­motný Micro­soft, je to za­čá­tek WebOS, změní svět, všechno je jinak, je to konec desk­to­po­vých apli­kací, druzí říkají je to zlo, velký bratr Google na nás do­hlíží, kouká se nám do mailu do do­ku­mentů, hle­dáme u něj na in­ter­netu a desk­to­pově a teď se mož­nosti sle­do­vání našeho sou­kromí završí a bude si za­zna­me­ná­vat i kam na netu cho­díme a kam kli­káme, všechno bude znát a zničí naše sou­kromí.

Boha jeho, je to jenom pro­hlí­žeč, kus soft­waru, který nedělá víc, než pro­hlíží in­ter­net, není to svatý grál pro­hlí­žečů, nic ta­ko­vého ne­e­xis­tuje, má svoje pro a proti, v le­dasčem je za­jí­mavý v jiném je to odpad. Je takový jaký je, někomu se bude hodit, jinému (třeba nám na­du­tým Ope­rá­to­rům) ne. Nemá smysl z toho dělat něco víc.

Tohle všechno mi tak strašně leze krkem, že jsem nemohl odolat a musel jsem se do tohoto pi­to­resk­ního ko­lo­toče blo­go­vá­nek přidat aspoň stri­pem 669.chro­mekcd, který je zcela pře­kva­pivě o Chrome a o tom ší­len­ství, které se kolem téhle be­ta­verze roz­to­čilo.

Sice jsem dneska chtěl bod­nout do jiného vosího hnízda, ale Chrome je Chrome a tahle mánie se nebude opa­ko­vat.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz