k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Fuck everything!

31. 12. 2011 (před 10 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Víte co pro vás mám v po­slední den roku 2011? Nám pro vás je­de­náct písmen: T.E.R.M.I.N.A.L.I.T.A., re­spek­tive pátou část téhle dávné bestie na­ro­zené léta páně 2009 – pátou část pří­hodně po­jme­no­va­nou Gin & tonik, pro­tože právě tenhle vy­ná­lez dok­tora Fran­f­cise de la BoieBrit­ské Vý­cho­do­in­dické spo­leč­nosti pohání mě & zá­ro­veň i všechny hlavní hrdiny Ter­mi­na­lity.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz