k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Eshop? no to 'si děláš prdel, ne?

8. 11. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Je to tak. Nedá se svítit!

Mi­k­ro­sko­pický eshop s trič­kama s vlast­ním po­tis­kem musel jednou přijít, to mi bylo jasné už když jsem kdysi dávno za­lo­žil složku ob­rázky/trička, do které jsem házel věci u který jsem si říkal: „ty vole, tohle by šlo tisk­nout na tričko,“ což bylo tak před rokem. A devět věcí z toho miš­maše šlo do první várky, která je k dis­po­zici hned teď (OBEY!).

Takže kdo by čirou ná­ho­dou toužil nosit na triku lo­kální fe­no­mén 669 nebo něco z pi­rát­ské série, ať klikne sem. Ceny jsou pravda pál­kovní, ale za to nemůžu já, ale T-shock, který to všechno za­jiš­ťuje tech­nicky. Navíc v tom pr­ťa­vém ná­hledu není po­řádně vidět, co je na tričku na­tiš­těno, ale můžete mi věřit, že i když to není vidět, že to za to bude stát (OBEY!).

++ tech­nická: odteď se v menu uka­zuje počet článků v daných sek­cích (in­spi­race ve Fílově blogu je zcela oči­vidná). A díky téhle vě­cičce jsem zjis­til, že je tady k dis­po­zici 406 článků. Čtyři-sta-šest. To není špatné číslo.

++ když jsem pro­lé­zal po­drobné sta­tistky svého hos­tingu, zjis­til jsem, že na k47čku od­ka­zuje pasfec – praž­ský (ex-?)vandal, kach­nič­kář, webař, herní pro­gra­má­tor, snow­bo­ar­dista, ho­ro­le­zec atakdále. Ti­tu­la­tura pěkná, co říkáte? Ještě jsem za­po­mněl dodat, že je z FELu a taky patří ke druhu homo sa­pi­ens. Nepsal bych o tom, kdyby k47čku v se­znamu ob­lí­be­ných ne­za­řa­dil těsně nad mi­s­trovo blo­gí­sek, což se dá vy­klá­dat mnoha způ­soby. Třeba tak, že k47.cz je řádově lepší.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz