k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Ehm...

30. 8. 2010 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Po­slední dobou se tady nic moc neděje, ale ne­bojte, na k47čku jsem nikdy ne­za­ne­vřel a nikdy ne­za­ne­vřu. Tedy aspoň do nej­bliž­šího konce světa nebo fi­nál­ního pro­deje strá­nek, který se usku­teční 6. září 2034. Takže tady jsou nějaké ty stripy, aby se ne­řeklo: 669.319669.325. Není v nich vůbec nic vtip­ného, kdo se za­směje bude za­stře­len.


PS: Stala se ka­ta­strofa: ztra­til jsem ša­b­lonu stripů (smut­ník).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz