k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Dva-nula

20. 9. 2008 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Rychle, není čas se ohlí­žet zpátky ani vy­svět­lo­vat smysl nad­pisu. Žijeme na valící se vlně času. Dneska zase ob­vyklá dvo­jice stripů (jeden dnešní a jeden na eli­mi­naci restů z minula): číslo 669.216 je za­lo­ženo na sku­teč­ných udá­los­tech, ale bo­hu­žel je trochu za­sta­ralé (když říkám trochu, myslím víc, než by se mi líbilo) a číslo 669.217 vy­práví o mé am­bi­va­lentní lásce k takové špíně jako je manga.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz