k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Don't worry, be happy

25. 1. 2007 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Zítra píšu zkoušku z ope­rač­ních sys­témů. Dneska jsem se na to chtěl učit, ale spal jsem do 12 hodin a pak přijel Honza He­le­brant, takže se volný čas zre­du­ko­val téměř na mi­ni­mum. Ale dů­le­žitá věc, je být v klidu a hlavně pro lásku boží ne­pro­pa­dat panice. A pro­tože už toho (všeho) mám dost, tak sem dávám dva re­la­xační stripy na uklid­nění. Jsou to jme­no­vitě: 669.76 a 669.77. Ten první je trochu opož­děný, to při­zná­vám. Ko­men­tuji v něm tu divnou jarní zimu, která už (bo­hu­žel) vzala za své. Jde o to, že stripy dělám dost do foroty a házím je na net po­stupně. A než došlo na 669.76, už se stal za­sta­ra­lým. No nic, lid­stvo už je na ta­ko­vém stupni roz­voje, že má sílu to ig­no­ro­vat.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz