k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Dneska zcela bez hejtu

6. 9. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Žádný hejt na po­chro­mo­vané po­vrchy. Mám pocit, že hype už vy­chládá.

Dneska jenom rychlé sdě­lení: nový strip 669.lkcd, který je prav­di­vým svě­dec­tvím o dění v li­nu­xové ko­mu­nitě.

Vím, že se mi někde na stole válí ná­kresy dal­ších *kcd stripů, ale nemůžu je zaboha ob­je­vit… Ale až se tak stane, při­jdou další kousky na po­rážku.

Jinak teď mi v pla­y­listu rotuje Ani­mals od Nic­kel­back o kterém kdysi, psala palm­be­a­cher, že jí to nějak in­spi­ro­valo v jedné de­vi­aci. Škoda jen, že palm, které se to­li­krát po­da­řilo rozbít můj stav kom­pletní hi­ber­nace, už není ak­tivní de­vi­ant­kou.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz