k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Dneska už je osmnáctýho?

18. 9. 2008 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Ne­u­vě­ři­telné jak ten čas letí. Zá­sadní pro­blém s časem je ten, že den je příliš krátký. Dvacet čtyři hodin je málo. Chtělo by to dvacet osm hodin, třicet nebo třeba čty­ři­cet sedm hodin. Navíc mi pře­stalo psát pís­meno „ř“, což ta­ko­vou blo­ger­skou svini jako jsem já po­cho­pi­telně štve.

Ale nej­horší na vo­do­pádu času je ta po­vin­nost při­ná­šet stále nové a nové stripy. Je­li­kož jsem včera zase zaspal, tak dneska budou dva. Nu­me­ro­lo­gicky 669.214669.215. 669.214 je návod, jak se stát dobrým člo­vě­kem a ten druhý je o tom, že i když lid­stvo vymírá, je po­třeba za­cho­vat ně­ja­kou tu sluš­nost.

A dál nic. Příště se možná něco stane, pro­tože se cítím na nějaký ten úvod­ník.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz