k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Divná hudba - What The Blood Revealed

20. 2. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Líbí se mi divná hudba. Ok? S tím se prostě musí(m|te|me) smířit. A tyhle choutky byly uspo­ko­jeny ne­dáv­ným ob­je­ve­ním post-rocku a dal­ších post-věcí, které mají ten­dence nejdřív uspat a pak ustře­lit hlavu.

Říkám to proto, že se mnou už dlouho něco ne­hnulo tak jako Evo­lu­tion Is Not A Theory od sku­piny What The Blood Re­ve­a­led na stej­no­jmen­ném albu. Skladba velice pomalu gra­duje až do ne­sne­si­tel­ného kví­lení, které mě do­slova hyp­no­ti­zuje a musím vy­táh­nout hla­si­tost na max, všeho nechat a jenom užasle po­slou­chat tu elek­tric­kou bouři. Nád­hera, nád­hera.

Druhá skladba Blood On The Turing Ma­chine tolik ne­vy­niká, ale když dojde k vy­vr­cho­lení ve kterém já cítím op­ti­mis­mus, taky trhá hlavu.

A pak přijde třetí a čtvrtá… Jsou to jenom do­zvuky, ale pořád stojí za po­slech.

Všechny čtyři si můžete po­slech­nout na my­space strán­kách sku­piny, což je mi­mo­cho­dem jediné ro­zumné po­u­žití my­space: ukázky hudby ob­skur­ních a ne­zná­mých skupin.


Líbí se vám tato hudba? Nelíbí? Na­pište ko­men­tář!

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz