k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Den, kdy jsem poznal Stahlhammer

7. 3. 2006 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Něco se stalo, ale nikdo neví co. Ob­je­vil jsem kapelu Sta­hlha­m­mer, hra­jící in­dustri­ální metal a musel jsem uznat, že i tak tvrdá muzika dokáže člo­věka skoro roz­pla­kat (Herz aus Stahl).

To jen tak na úvod, dnešní hlavní no­vi­nou jsou další ren­dery. Do­staly se ke mně dva na­prosto ste­žejní kousky (krásné/nád­herné/fan­tas­tické). Jedd­nak je to Brýle od Karla Van­dase, ale hlavně Řetěz od So-coola.

I při tom jak si vážím ostat­ních ren­derů, tak musím před So-coolem smek­nout a uznale po­ký­vat. Vypadá to fakt skvěle a právě teď mám tento ob­rá­zek na pozadí na ploše Win­dows.

To vše a ještě mnohem víc v sekci gra­fika/ren­dery.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz