k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Den 0.81 s periodou

11. 9. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Víte co se dneska stalo? Celkem nic, pohoda, klí­de­ček. Celý den jsem seděl na za­hradě a me­di­to­val o ob­jek­tově re­lač­ním ma­po­vání (něco se chystá).

Včera jsem za­po­mněl na jednu věc. Když jsem byl ve své sou­kromé mi­ni­a­turní po­si­lovně na­pl­něné po­ly­sty­re­nem, volal mi nějaký Lukáš Hejkal a aniž by pro­zra­dil, z jaké firmy je, řekl, že na mě má od někoho (kdo mě udal, vy ho­lom­kové!) re­fe­rence a začal mi na­bí­zet nějaký job o kterém ne­chtěl pro­zra­dit žádné in­for­mace, sli­bo­vat prachy bokem, lehce vy­dě­lané. Byl jsem tak nějak v po­zi­tivní náladě a tak jsem mu kejvul, jako že se někde sle­zeme a uvidí se co a jak, řekl v Dej­vi­cích, já řekl zítra a po­lo­žil.

Měl jsem z toho divný pocit. Velice divný. Proč jsem mu pro­boha já blbec řekl ano, když ne­chtěl říct pro koho a co? Zeptal jsem se tedy mého ka­ma­ráda s velkým G na čele a ten mi řekl, že člověk s te­le­fon­ním číslem 724520983 pro­dá­val mo­torky, za litr na­bí­zel lístky na ně­ja­kou house-akci či co a taky si na něj někdo stě­žo­val, že ho prý kon­tak­to­val za stějně po­div­ných okol­ností, mlžil jako skot­ská blata a pak se z toho vy­klu­bal Multi-level mar­ke­ting.

To víš ty grázle, tohle je ten mega-pro­jekt na kterým bych měl spo­lu­pra­co­vat? Ani ná­ho­dou.

A po­u­čení? Na tyhle lidi serte už na za­čátku.

A to je konec dobrou noc.

Jo a ještě bych za­po­mněl na strip. Minule jsem se zařekl, že každý den bude nový strip a hned se ozval weri, že už mám málo času. Takže tady je číslo 669.209 vě­no­vané stra­chu a způ­sobům, jak se mu bránit.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz