k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Další malá aktualizace

23. 10. 2006 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Zase něco & chys­tají se veliké změny & no­vinky. Ale dneska při­ná­ším jen ně­ko­lik men­ších do­datků a rejpnutí.

Tak zaprvé jsme velice zlehka ak­tu­a­li­zo­val článek o Fu­tu­ramě. Pak jsem přidal nějaké nové odkazy do stej­no­jmenné sekce. V sekci PC jsem už uvedl moji novou kon­fi­gu­raci po­čí­tače s pro­ce­so­rem Core 2 Duo.

A nebyla by to po­řádná ak­tu­a­li­zace bez téměř pra­vi­del­ného stripu: 669.56.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz