k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Corporal Cortex - The end

22. 12. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Po­dí­vejte na to, málem bych za­po­mněl do­ra­zit po­víd­ko­vou sérii Cor­po­ral Cortex, to moje lis­to­pa­dové ší­len­ství. Už ne­řeknu nic víc, než že tady máte desátýje­de­náctý díl a já se těším zase za rok, až Na­NoWriMo vy­pukne nanovo.

Pís­ničku The end od The doors znáte? Ta se teď ná­ramně hodí.

This is the end
Be­au­ti­ful friend
This is the end
My only friend, the end
Of our ela­bo­rate plans, the end
Of eve­ry­thing that stands, the end
No safety or sur­prise, the end
I'll never look into your eyes… again

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz