k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Co je dneska k večeři? Zase Scala!

23. 6. 2011 (před 10 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Po­slední dobou jsou tu jenom samé články o pro­gra­mo­vání a o Scale, občas říz­nuté pře­kla­dem sloupku Ricka Falkvinge. Dneska to nebude jiné, vysypu sem tři články zase o Scale: Kom­po­zice monád & option, Trait Dy­na­micSca­la­Query.

A proč vlastně píšu jenom o Scale a ne o jiných za­ru­čeně-za­jí­ma­věj­ších-ja­zy­cích jako třeba (do­plňte jméno li­bo­volně vy­hy­po­va­ného jazyka a pokud nemáte vlastní názor, na­pište Ruby). To jsem snad nějaký fanboy? Asi takhle: umí váš jazyk vy­já­d­řit sjed­no­cení typů pro­střed­nic­tvím Curry-Ho­war­dova iso­mor­fismu. Ne? Tak proto.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz