k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Čištění trubek neboli update

20. 10. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dneska při­ná­ším další update po­vídky Y3F. Nic úplně zá­sad­ního, jenom pasáže s K. (pře­střelka ve vlaku) byly zna­telně „vy­hla­zeny“, aby více vy­po­ví­daly o pro­měně jeho osob­nosti, která začala už před Y3F, po­kra­čo­vala v prů­běhu celé Ter­mi­na­lity a bude do­vr­šena v post-Ter­mi­na­litě, ke které teď sbírám nápady.

++ Někde jsem vy­hra­bal článek o jed­no­du­chém kon­zo­lo­vém todo listu devtodo, který jsem napsal už kdysi dávno, ale zase zapadl ve frontě a v be­ze­dné složce roz­pra­co­váno.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz