k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Chlast?

23. 2. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Al­ko­hol je metla lid­stva, ale na druhou stranu může ot­ví­rat ne­tu­šené obzory a po­sky­to­vat za­jí­mavé ná­hledy na svět stejně jako v novém stripu číslo 669.254.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz