k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Času málo, práce hodně

18. 5. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Ko­nečně byla ohod­no­cena moje ma­tu­ritné slo­hovka, pře­psaná pro K47čku jako Sedm roků samoty. Vyšlo to celkem dobře, vý­sledná známka 2, což mě těší. Všechna pí­semná hod­no­cení jsem sepsal na téhle stránce

Dále ještě při­ho­dím další tři děj­ství k ab­surd­ním Trh­li­nám sku­teč­nosti – di­va­del­nímu před­sta­vení, které se vyvíjí vše­li­jak, jen ne tak, jak plá­no­val autor.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz