k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Boží mlýny zařadily vyšší rychlost

19. 1. 2009 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Víte, že do mrtvých se smí kopat jenom, když se ne­dí­vají.

Abych to uvedl na pravou míru: udělal jsem po­li­ticky ne­ko­rektní a značně ne­taktní strip za který mě lidi ne­bu­dou mít rádi a budu tak nějak víc na pře­sdržku. Říká se, že o mrtvých jen dobré. Ano, sou­hla­sím, ale ta­dyd­lenc to­ho­hle hju­ma­níka z toho vy­ne­cháme, ok?

Příliš povyku pro nic? Jenom čás­tečně. Pro­tože právě teď jsem po­ru­šil stri­pové ul­ti­má­tum, které jsem vy­hlá­sil 19. pro­since (hele, přesně měsíc, taková náhoda) a už od za­čátku jsem lhal. Takže příště zase začnu sypat z rukávu veselé ob­rázky.


Pů­vodně jsem chtěl vydat něco jiného (něco co mi už dlouho hnije ve frontě skoro hotovo), ale stala se si­tu­ace A, která vy­vo­lala B a to způ­so­bilo C a tak dále, až se stalo, co se stalo.


Dneska bych to za­kon­čil nej­více ne­ná­vi­dě­nými ci­to­slovci: „mno“ (když to někdo napíše je to děs, ale když to řekne s tím pro­střed­ním n, mám mu chuť za­krou­tit krkem), „um“ (to je hlavně doména Amíků. Ev­ro­pané po­u­ží­vají jako větnou vy­cpávku jed­no­du­ché mmm, ale za oce­á­nem to vy­slo­vují s po­čá­teč­ním u nebo skoro až a, což je taky na ránu) a na­ko­nec „uf“, což je umělé ci­to­slovce jako kráva. Nikdo na světě, když vzdychá nebo funí, ze sebe ne­vy­loudí přesné uf, vždycky to zní jako fff. Důraz na u je umělý paskvil, za který by se měly stínat hlavy.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz