k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Blíží se finále, terminální...

31. 7. 2017 — k47

Po (ostudně dlouhé) pauze tu máme před­po­slední dávku Ter­mi­na­lity. Tři části dneska, tři příště a konec. Bude to tečka za etudou, která začala někdy během pustých měsíců roku 2009, nej­větší in­ten­zity do­sáhla o samotě v roce 2010 a od té doby jen upa­dala a chřadla. Vý­sled­kem je 62000 slov pří­běhu, ve kterém se nic ne­stane, jen na konci jsou všichni zú­čast­nění v o něco horším stavu než na za­čátku. Jde tedy v ur­či­tém smyslu o věrnou re­pro­dukci toho, jak jsem se cítil v těch dnech.

Dnešní tři frag­menty jsou tyto:

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz