k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Bleskově vol.4 neboli aktualizace za pochodu

9. 4. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Už nevím jak bych začal tak udělám pár teček. Asi takhle: … a pak budu dělat, jako kdyby to byl za­čá­tek.

Na K47čce se po­va­luje ně­ko­lik článků, které jsem v no­vin­kách avi­zo­val, ale z žádné hlavní ryb­riky na ně ne­vedly odkazy. Tomu jsem se roz­hodl udělat přítrž přesně za dva­náct vteřin. Do hlav­ních rubrik jsem přidal odkaz články, kde tyto a jiné jinak ne­za­řa­di­telné kousky za­řa­zuji :).

A když už mluvím o člán­cích, tak zabiju dvě mouchy jednou ranou. Někdy minule jsem říkal, že stvo­řím článek o Ma­chi­nae Supre­macy, pro­tože na českém netu není žádná stránka, která by se jimy za­bý­vala. Sice jsem jenom začal, ještě to není hotové, ale zve­řej­nil jsem co je hotovo.

Na konec bych řek" jen to, že stránku se stripy 669 jsem roz­dě­lil vždy po deseti epi­zo­dách, což by mělo po­ně­kud zpře­hled­nit si­tu­aci.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz